فارسی نویس آنلاین برای نرم افزار های گرافیک

 
در پروژه نرم افزار های مختلف اگه متن انگلیسی داشته باشیم نمی توانیم آن متن رو راحت به فارسی ویرایش کنیم. باید در قسمت بالا متن رو فارسی سازی و بعد کپی کنیم تا بتوانیم در نرم افزار مورد نظر نوشته انگلیسی (هر زبان دیگه ای) رو ویرایش و متن خودمان که کپی کردیم رو جایگزین کنیم.